OM PROGRAMMET

Zurf Akselerator

Zurf er et akseleratorprogram spesiallaget for å øke veksttakten hos ambisiøse lokale bedrifter i hele Norge. Programmet tar inn virksomheter med mål om betydelig vekst – regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Programmet drives i et samarbeid mellom utvalgte sparebanker og rådgivings- og investeringsmiljøet Agera.

 

Filosofi

Programmet er en kombinasjon av den norske sparebankfilosofien – med vekt på lokal næringsutvikling, samfunnsansvar og sterke lokalmiljø over hele landet – og Agera sin akseleratormodell. Akseleratormodellen er utviklet siden 2016, og legger stor vekt på operativ oppfølging, høyt utviklingstempo og tilgang på senior næringslivskompetanse. I praksis får bedriftene tilbud om en «utvidet ledergruppe» i programperioden. Sparebankene bidrar med finansiering, samt utvikling av et sterkt lokalt økosystem som samler investorer, næringslivskompetanse og lokale inkubatormiljøer.

Selskapene

Akseleratorprogrammet Zurf ble utviklet, testet og verifisert i samarbeid med SpareBank 1 Nordvest. 10 bedrifter er eller har vært en del av programmet per Q4-2020. Spennet i bedrifter er stort – fra svært etablerte virksomheter med opptil MNOK 200 millioner i omsetning, til nystartede bedrifter som er på vei til å få sine første kunder. Felles er at de har ambisjoner og vekstpotensial, og vil noe mer, samt har sterk lokal forankring i sparebankenes markedsområde.

Verdikjede

Zurf skal utvikles videre som et nasjonalt tilbud for lovende vekstbedrifter i samarbeid med utvalgte sparebanker. Det er definert en verdikjede hvor de beste bedriftene kan støttes fra første vekstfase, og til de er klare for å presentere seg mot PE-fond eller andre større finansielle aktører. Her er de tre fasene:

 • Fase 1 – lovende bedrifter tas opp i et lokalt tolv måneders Zurf-program, finansiert av en sparebank med sterk regional forankring.
 • Fase 2 – utvalgte bedrifter får ny egenkapital fra Agera Zurf Invest, i tillegg til å være med i et nytt tolv måneders vekstprogram (under etablering)
 • Fase 3 – utvalgte bedrifter får ny egenkapital fra et spesialisert fond for regionale vekstbedrifter, samt tilbud om et løpende oppfølgingsprogram (under planlegging).

Hele reisen styres av den enkelte bedriftens kommersielle potensial, og mulighet for å skape betydelige vekst og utvikling i norske regioner.

Hvilke selskaper ser vi etter?

Vi ser etter motiverte og kompetente team med et sterkt ønske om å utvikle og skalere sitt selskap. Selskapene vi leter etter kan være i tidlig fase, men bør ha et produkt eller tjeneste i markedet. Programmet passer også for etablerte selskap med ambisjoner og mål om skalering og eventuell internasjonalisering av sin virksomhet.

 

 • Ledelse/eiere må kjenne et behov for hjelp til å vokse videre
 • Prioritering: selskapet, eiere og nøkkelpersoner må forplikte seg til å prioritere vekstarbeidet i prosjektperioden
 • Handlingsmyndighet: de fleste strategisk og operative beslutninger må kunne bli tatt i arbeidsgruppen – ikke kontinuerlig måtte forankres i eksternt styre/eiere
 • Selskapet bør ha et unikt produkt eller en unik idé med et tydelig verdibidrag
 • Potensiale: selskapet bør være i en bransje med betydelig kommersielt potensial
 • Fase: selskapet bør allerede ha betalende kunder
 • Team: nøkkelpersoner må være dyktige, dedikerte og inngi tillit
 • Skaleringsambisjoner: nøkkelpersoner må være offensive og være villige til å ta selskapet ut i Norge og eventuelt internasjonalt
 • Finansiell plan: vi bør kunne se en realistisk plan for å finansiere videre vekst (eksiterende og nye investorer)
 • Selskapet skal ha tilhørighet til bankens markedsområde
 • Kompetansebidrag: Zurf og lokale ressurspersoner må ha den kompetansen og erfaringen som selskapet mangler