VEKSTBEDRIFTER

Akseleratorprogrammet Zurf er utviklet, testet og verifisert i samarbeid med Sparebank 1 Nordvest. 10 bedrifter er eller har vært en del av programmet per Q4-2020. Spennet i bedrifter er stort – fra svært etablerte virksomheter med opptil MNOK 200 millioner i omsetning, til nystartede bedrifter som er på vei til å få sine første kunder. Felles er at de har ambisjoner og vekstpotensial, og vil noe mer, samt har sterk lokal forankring i sparebankenes markedsområde.

Flatsetsund Engineering

Deltaker: Zurf Nordvest 2020

Forretningsidé: Levere banebrytende løsninger på avlusing og fiskevelferd til oppdrettsbransjen

Utfordring: Flatsetsund Engineering (FLS) er en tradisjonsrik teknisk bedrift som har levert utstyr til fiske- og oppdrettsindustrien i en mannsalder. Selskapet har utviklet en rekke kreative og smarte tekniske løsninger, som blant annet er med å løse de enorme utfordringene bransjen har med fiskevelferd. Selskapet har vært dyktige med produktutvikling, men har ikke lykkes med å ta ut sitt fulle kommersielle potensial. Den forretningsmessige hovedutfordringen ble derfor å skape en markedsorientert organisasjon og reposisjonere selskapet. Zurf har fungert som en utvidet ledergruppe.

Nettside: www.fls.no (under fornying)

Resultat: Selskapet har meget god fart ut av Zurf-programmet, og har i løpet av prosjektperioden blitt reposisjonert og spisset mot temaet fiskevelferd. Omsetningen for 2020 firedobler seg sammenlignet med fjoråret. Pipeline for neste år er meget lovende. Det er internasjonal interesse for produktene, blant annet i Chile og Canada. I 2021 vil selskapet etablere seg i Chile. Det drives også aktivt rekrutteringsarbeid for å få på plass ny seniorkompetanse i ledergruppen.

Safepath

Deltaker: Zurf Nordvest 2020

Forretningsidé: Levere nyskapende beredskapspakke som øker sikkerheten betraktelig for de som har arbeidssted på havet

Utfordring: Safepath er et selskap som har levert overvåkings- og sikkerhetsløsninger til maritime selskaper i flere år. De har en egen overvåkingssentral i Kristiansund, hvor de følger trafikken på havet 24/7. Ved kritiske hendelser har de en viktig koordineringsfunksjon sammen med Hovedredningssentralen og eventuell nærliggende båttrafikk. Selskapet har slitt med å komme opp i kritisk masse, noe som har gjort videre vekst vanskelig. Den forretningsmessige hovedutfordringen ble derfor å reorganisere salgs- og markedsarbeidet mot kunder som gir mer stabile inntekter, og bruke dette som plattform for videre vekst.

Resultat: Selskapet begynner å etablere en unik posisjon i sitt marked og den nye strategien fungerer. Det finnes mange sikkerhetsløsninger, men ingen som tar hovedansvaret for beredskap når du eier og driver med maritim virksomhet i ekstreme miljø. Tilbakemeldingen fra kundene er svært bra, noe som driver nytt salg. En milepæl ble nådd i løpet av programmet da Safepath vant en kontrakt med Det Norske Forsvaret, en meget krevende og kompetent kunde på området beredskap.

Nettsted: www.safepath.no

Greenshore

Deltaker: Zurf Nordvest 2020

Forretningsidé: Skape innovative produkter av bioavfall fra fiskeri- og oppdrettsbransjen

Utfordring: GreenShore kom inn i Zurf-programmet som et oppstartsselskap. Selskapet ble da i hovedsak brukt som salgskanal for to eierselskaper. Ambisjonene var imidlertid å etablere et eget selskap som utnytter biomasse som er igjen fra fiske- og oppdrettsindustrien. Selskapet har tilgang på teknologi som utvikler fiskemel og gjødsel av svært høy kvalitet, og dette kan kommersialiseres. Den forretningsmessige hovedutfordringen ble derfor å etablere et nytt selskap fra bunnen av – med ny visjon, ny forretningsmodell, ny organisasjon og ny stegvis vekstplan.

Resultat: Selskapet har hatt et meget godt salg av eksiterende produkter, og har kommet langt i testingen av sine nye produkter sammen med Nofima. Resultatene er så langt over forventning. Det er laget en plan for reposisjonering – inkludert nytt navn og ny profil som lanseres 2021. Rekruttering og kapitalinnhenting kommer på samme tid, i takt med nødvendige godkjenningen fra offentlige myndigheter.

Nettside: www.greenshore.no

Ly Hytta

Deltaker: Zurf Modum 2020

Forretningsidé: Skape fremtidens bærekraftige hyttekonsept

Utfordring: Ly Hytta er et nystartet selskap som bygger modulbaserte designhytter i eget anlegg i Sigdal. Hyttene kommer i ulike størrelser fra 38 kvm til 62 kvm BRA, og har en meget effektiv arealutnyttelse. På sikt er planen å robotisere deler av produksjonskjeden. Hyttemarkedet er stort og etablert i Norge, totalt 6500 nye hytter bygges hvert år. For å skape seg et markedsrom må man gjøre en tydelig forskjell på en eller flere parametere. Samtidig er dagens hytteleverandører svært like, og mange følger den samme oppskriften som for 30 år siden. Den forretningsmessige hovedutfordringen ble derfor å lage et differensierende totalkonsept, som vil skille seg markert ut i dagens modne marked.

Resultat: Ny plattform for fremtidens bærekraftige hyttekonsept er landet i løpet av prosjektet og implementeringen er i gang. Selskapet har kommet svært godt i gang, og har sprengt sine salgsmål for 2020. Den påfølgende likviditetsutfordringen på grunn av kapital i arbeid, ble landet gjennom en kombinasjon av ekstern kapital og lån.

Nettside: www.lyhytta.no

Krøderen Elektro

Deltaker: Zurf Modum 2020

Forretningsidé: Regionens ledende elektroentreprenør

Utfordring: Krøderen Elektro er regionens klart ledende elektroentreprenør, med rundt MNOK 200 i årlig omsetning. Eierne jobber selv i selskapet. Selv om bedriften har hatt stor suksess de siste årene, ønsket styret å legge lista enda et hakk opp og se etter nye vekst- og utviklingsmuligheter. Den forretningsmessige hovedutfordringen ble derfor å etablere et omforent vekstmål for en bedrift som tjener gode penger, samt konkretisere hva neste nivå krever av organisatoriske forbedringer og endringer.

Resultat: Selskapet er i meget god utvikling. Styret og eierne har samlet seg om et ambisiøst vekstmål, som skal nås gjennom tre kilder: Organisk vekst, nyetablering samt nye forretningsområder. 

Nettside: www.eke.no

Vikersundbakken

Deltaker: Zurf Modum 2020

Forretningsidé: Skape en primærdestinasjon med utgangspunkt i verdens største hoppbakke

Utfordring: Vikersundbakken i Modum er verdens største hoppbakke. Den er et landemerke på veien opp fra Drammen mot Hønefoss, og internasjonalt er kjennskapen svært høy. Ved de store begivenhetene sitter over 70 millioner europeere og ser på sendinger fra anlegget. Driften av anlegget gjøres imidlertid stort sett på dugnad og frivillighet, og man har så langt ikke klart å bruke det unike anlegget og den unike historien til å skape en attraktiv destinasjon som trekker kunder også resten av året. Den forretningsmessige hovedutfordringen ble derfor å få opp en stabil grunnomsetning i anlegget, og bruke dette som plattform for å utforme, pitche og igangsette planer om et helårs aktivitetssenter. Målet på sikt er å skape en primærdestinasjon.  

Resultater: Mangedobling av omsetningen i anlegget allerede i prosjektperioden. Nylig ble planene for et storsatsning som aktivitetssenter under tema; «Ekstremsport for alle» lansert. Finansieringen av den første aktiviteten er på plass og bestillingen sendt leverandøren i Italia.  Lansering våren 2021.

Nettside: www.vikersundextreme.no (under utvikling)

 

Roadtech

Deltaker: Zurf Nordvest 2019

Forretningsidé: Automatisk utsetting og innhenting av resirkulerbare brøytestikker

Utfordring: I Norge settes det ut over 10 millioner brøytestikker hvert år, de aller fleste i oransje billigplast. Svinnet er betydelig i løpet av en sesong, opptil 30% på enkelte steder og mye av plasten forsvinner ut i naturen. RoadTech har utviklet en helt ny skrubar brøytestikke som både kan resirkuleres og brukes igjen og igjen. Den settes ut av en automatisk stikkemaskin som styres digitalt fra førerhuset. Stikkene settes ut i fart som i tilegg til å være tidsbesparende bedrer trafikksikkerheten. Den forretningsmessige hovedutfordringen til selskapet var å få landet sin første kontrakt i et fragmentert marked preget av ekstremt prispress og ulike entreprenører som jager offentlige kontrakter.

Resultat: Landet sin første kontrakt med Svevia Norge kort tid etter at programmet ble avsluttet, på maskin og 50 000 stikker.

Nettside: www.roadtech.no

Autility

Deltaker: Zurf Nordvest 2019

Forretningsidé: Bruke kunstig intelligens (AI) til å øke inntjening innen næringseiendom

Utfordring: Forvaltning av næringseiendom er en stor bransje i Norge, men den preges fortsatt av gammeldagse serviceavtaler og såkalt havaribasert vedlikehold. Her ligger det mye «yield» på gaten, for å bruke bransjens eget språk. Kunstig intelligens (AI) er et egnet verktøy for å hente ut potensialet for økt inntjening, og teamet i Autility har utnyttet dette til det fulle. Selskapet var på skrivebordstadiet som en knoppskyting fra et etablert miljø da det ble tatt opp i Zurf.

Den forretningsmessige hovedutfordringen har vært å introdusere ny, banebrytende teknologiske løsninger til en meget konservativ bransje. Selskapet skulle videre reise kapital fra investorer og rekruttere spisskompetanse som det er lite av i egen region.

Resultat: Teamet har lykkes i å utvikle unike løsninger og fått innpass hos mange større eiendomsselskaper. Nylig vant de en plan og designkonkurranse; «Smart digital eiendomsledelse» i regi av Statsbygg, Forsvarsbygg, Omsorgsbygg med flere.

Selskapet hentet inn MNOK 7 gjennom to emisjoner. Tidligere Siemens-sjef Per Otto Dyb har gått inn inn som styreleder. Morthen Johannessen, tidligere Europa-sjef for Tomra har også kommet inn i styret. Nylig ble det hentet inn en kommersiell direktør for å styret salget.

Nettside: www.autility.no

Roest Coffee

Deltaker: Zurf Nordvest 2019

Forretningsidé: Digitalisere brenning av kvalitetskaffe med egenproduserte brennere

Utfordring: Det internasjonale kaffemarkedet er enormt, og mesteparten av verdien skapes i riktig brenning av kaffebønnene. Denne prosessen gjøres i dag i store teknologisk utdaterte maskiner fra 60-tallet. Roest sin første kaffebrenner er laget spesielt for de som prøvebrenner og prøvesmaker kaffe, et marked for proffene og spesielt interesserte kaffe-connoisseurer. Men prinsippet bak maskinen kan også brukes i større skala. Den forretningsmessige hovedutfordringen var derfor å etablere en fornuftig vekstplan, gitt kravene til høy kvalitet og krevende internasjonale leveransekjeder. I tillegg trengte selskapet å etablere en tydeligere visjon for hvordan de skal kapitalisere på suksessen med sitt første produkt.

Resultat: Salget av brenneren har gått over all forventning, og selskapet har kunder fra over 15 land. I fasen med siste kvalitetssikring av første produkt, har de drevet selskapet godt med løpende inntekter fra salg. Neste steg er å lage en maskin og brenning av større batcher kaffe for restauranter, kaffebrennerier og lignende - et marked som er svært stort. Her er arbeidet godt i gang.

Nettside: www.roestcoffee.com

Kontali

Deltaker: Zurf Nordvest 2019

Forretningsidé: Innhente data og selge analyser for oppdrettsbransjen

Utfordring: Kontali er i dag verdensledende på analyser til oppdrettsbransjen, og brukes av alt fra internasjonale meglerhus til oppdrettere i norske fjorder. Selskapet har etablert en ekstremt sterk posisjon på enkeltanalyser, men har ikke klart å ta ut det fulle potensialet av sin lederrolle. Den forretningsmessige hovedutfordringen ble derfor å lage en vekstplan i en situasjon med høyt press på drift, og evne å se nye muligheter selv om man har suksess med dagens modell.

Resultat: Selskapet leverer på høyt nivå. Etter studiebesøk hos Rystad Energy og påfølgende strategiarbeid ble det satt i gang et løp på produktutvikling og digitalisering som er pågående. En tydeliggjøring av selskapets strategi resulterte i bytte av leder.

Nettside: www.kontali.no